Spelen in hoeken

Kinderen spelen het liefst de hele dag door. Maar toch lukt het niet altijd om ze vanzelf tot lang betrokken en kwalitatief rijk spel te krijgen. Vaak zien we in de praktijk dat de oorzaak hiervan ligt bij de materialen die worden aangeboden of juist achterwege worden gelaten. De keuzes die worden gemaakt bij de inrichting van de speelleeromgeving zijn cruciaal.

  • Welke hoeken staan er als basis in je groep en welk spel verwacht je daar te gaan zien?
  • Wissel je vaak van materiaal of juist bewust niet?
  • Hoe observeer je het spel in de verschillende hoeken en wat doe je met deze observaties?
  • Is je buitenomgeving ook onderdeel van jouw speelleeromgeving of neem je deze bij het inrichten niet mee?

Vanuit een beredeneerd aanbod kun je je speelleeromgeving bewust inzetten om ontwikkelingskansen voor de kinderen te creëren en een verscheidenheid aan doelen te halen.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op.

Met Anouk in de hoek * de zandtafel

Met Anouk in de hoek * de zandtafel

Spel vormt de basis voor de ontwikkeling van het jonge kind. Om kinderen te kunnen laten spelen is een goed ingerichte speelleeromgeving essentieel.