Taakspel

Het Taakspel is een groepsgerichte werkwijze om de leerlingen te leren zich beter aan de klassenregels te houden. Doordat klassenregels beter worden nageleefd, vermindert onrustig, storend en eventueel aanwezig agressief gedrag. Het Taakspel beïnvloedt het taakgerichte gedrag van leerlingen. Als er minder verstoringen zijn tijdens een les, kan er namelijk beter gewerkt worden. Het kan echter ook direct taakgericht gedrag bewerkstelligen als de regels daarop toegespitst worden. Je krijgt een beter klimaat in de klas doordat kinderen op een prettige manier met elkaar omgaan. Er worden meer complimenten uitgedeeld en minder corrigerende opmerkingen gemaakt. Afhankelijk van de gekozen regels leren leerlingen ook meer rekening te houden met elkaar.

De opbouw van het Taakspel

Het Taakspel wordt in drie fasen ingevoerd. Iedere fase duurt ongeveer drie maanden en start met een trainingsmiddag. Tevens vinden in elke fase een aantal klassenconsultaties plaats welke in overleg met elke individuele leerkracht worden ingepland.

  • De eerste fase is de invoeringsfase: hoe moet het Taakspel gespeeld worden.
  • De tweede fase is de uitbreidingsfase: het spelen van het Taakspel in andere klassensituaties.
  • De derde fase is de generalisatiefase: hetzelfde effect bereiken zonder het Taakspel.

Doelgroep van het Taakspel

Het Taakspel is ontwikkeld voor leerkrachten van de groep 3 tot en met 8 van het basisonderwijs. In de praktijk is gebleken dat het Taakspel ook goed toegepast kan worden in andere situaties, echter wel met de nodige aanpassingen.
Wanneer de school het later zelf wil uitbreiden naar andere leerkrachten, dan is er de mogelijkheid om de intern begeleider daar in op te leiden. 

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op.

taakspel.jpg