TINK training

Taal- en interactievaardigheden in de kinderopvang

TINK is een training voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang. Het ministerie van SZW stelt hiervoor subsidie beschikbaar.

Met TINK verbeter je:

  • je vaardigheden voor interactie en taalstimulering
  • je eigen taalvaardigheid
  • het leren op de werkvloer van/met elkaar

In de acht bijeenkomsten werken we met casussen uit je eigen praktijk. We leggen een verbinding met de theorie en oefenen met diverse interactieve werkvormen. Daarnaast ga je individueel aan de slag aan de hand van:

  • actiekaarten (individuele en teamgerichte praktijkopdrachten)
  • kijkwijzers (voor reflectie op interactievaardigheden en taal)
  • en videocoaching.

In TINK staan zes verschillende interactievaardigheden centraal: sensitieve responsiviteit, respect voor autonomie van het kind, structureren en grenzen stellen, praten en uitleggen, ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van positieve interactie tussen kinderen. Je krijgt feedback op hoe je deze interactievaardigheden nu inzet en leert hoe je ze kunt verbeteren.

Resultaat van TINK
Tijdens de TINK training wordt structureel aandacht besteed aan de casussen. Niet alleen tijdens de trainingsbijeenkomsten, maar ook tussen de bijeenkomsten door (intervisie met collega’s). Aandacht voor taal is onderdeel van de training. Wie het nodig heeft, kan individueel werken aan specifieke onderdelen van taal.

De cursist kan:

  • de zes interactievaardigheden herkennen en bewust toepassen
  • tijdens teambijeenkomsten kritisch reflecteren op het eigen handelen en dat van collega's
  • de taalvaardigheid van kinderen effectief stimuleren

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Karlijn Brouwers, tel. 06-42485867 of download hieronder de TINK folder.

Folder TINK training
 

 

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op.

logo TINK.png