Training Werken met baby's

Na afloop van deze training weet je wat jouw invloed is op het welbevinden en de ontwikkeling van baby’s. Je weet hoe je daarvoor de ruimte kunt inrichten en het dagprogramma kunt indelen, welke activiteiten geschikt zijn, hoe je samenwerkt in jouw team en hoe je contact onderhoudt met de ouders.

Inhoud

De training 'Werken met baby's' bestaat uit acht bijeenkomsten:

  • visie op baby's en babyopvang
  • het bieden van emotionele ondersteuning
  • respect voor autonomie
  • structuur en continuïteit
  • zeggen wat je doet, benoemen wat je ziet
  • ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van interacties
  • een veilige en uitdagende speelomgeving creëren
  • samenwerken met ouders en collega's: uitwisselen en afstemmen.

Groepsgrootte

Maximaal 12 deelnemers

Kwalificatie

Je ontvangt een bewijs van deelname. Certificering vindt plaats op basis van 80% aanwezigheid en huiswerkopdrachten.

Deze training kan ook incompany worden gegeven.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op.