ZIEN!

Het pedagogisch expertsysteem ZIEN! is een krachtig instrument om het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen op de basisschool systematisch in kaart te brengen. ZIEN! onderscheidt zich van andere signaleringsinstrumenten door gegevens die worden ingevoerd, te analyseren en er uitspraken aan te verbinden. Zo helpt ZIEN! scholen om het gedrag van leerlingen of groepen te begrijpen. Uitspraken gaan verder dan het wijzen op symptomen of onderliggende vaardigheden, dat is wat ZIEN! uniek maakt. Concrete doelen en handelingsgerichte suggesties per uitspraak helpen de leerkracht om leerlingen of groepen gericht en planmatig te ondersteunen. Dankzij de ingebouwde contactfunctie geven onze adviseurs desgewenst ondersteuning op maat.

Onze adviseurs ondersteunen scholen bij de oriëntatie, implementatie en borging van ZIEN!

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op.