Interne audits in het basisonderwijs

Edux Onderwijspartners

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. Uw onderwijsinstelling wordt eens per jaar of eens in de zoveel jaar zeer grondig onderzocht. Aan de hand van dit onderzoek ontvangt u een inspectierapport waarin de kwaliteit van uw school inzichtelijk wordt gemaakt. Wilt u buiten de officiële Onderwijsinspectie om weten hoe uw onderwijsinstelling presteert? Laat een interne audit uitvoeren.

De mogelijkheden van onderwijs audits

Edux Onderwijspartners is specialist in het faciliteren en het uitvoeren van interne audits in het basisonderwijs. Een audit is een krachtige spiegel: het laat u zien hoe uw school ervoor staat en of de beloofde kwaliteit zichtbaar is. De audit is – anders dan het rapport van de Onderwijsinspectie – niet openbaar. Dit biedt u de mogelijkheid om bepaalde aandachtspunten te verbeteren of te optimaliseren, zodat u tijdens de Inspectie van het Onderwijs goed wordt beoordeeld. Bovendien is een interne audit ook een zeer handig instrument om andere zaken te onderzoeken. Leeft er binnen uw onderwijsteam een prangende vraag, dan kunt u de audit hier volledig op richten.

Het uitvoeren van de interne audit

Edux Onderwijspartners heeft een uitgebreid bestand met geschoolde en ervaren auditoren. Zij gaan in een team van twee of drie personen naar een school, waar ze één dag lang onderzoek doen. De auditoren observeren lessen, voeren gesprekken met leerkrachten en analyseren uw schooldocumenten. Na afloop van de interne audit wordt er een adviesrapport opgesteld. In dit rapport leest u de bevindingen van onze auditoren en leest u bovendien welke aanbevelingen worden gedaan. Het rapport wordt mondeling toegelicht aan de directie, waarna u de uitkomsten weer kunt delen met het schoolteam. Het is onze ervaring dat een interne audit leerkrachten en andere professionals inspireert en motiveert: het draagt bij aan persoonlijke groei, werkplezier en de professionele cultuur in de school.
Edux Onderwijspartners leidt ook auditoren uit uw organisatie op, zodat zij zelf in staat zijn om de audits uit te voeren. De auditoren kunnen leerkrachten en intern begeleiders zijn. Tijdens deze scholing staat het praktijkleren centraal. Auditoren gaan direct aan de slag met observaties en het oefenen van gesprekken. Achtergrondkennis wordt al oefenend opgedaan. De auditoren kijken in de praktijk “de kunst af” tijdens een audit uitgevoerd door een senior-auditor van Edux. Geleidelijk doen zij steeds meer zelf, begeleid door de senior-auditor. Auditoren werken intensief samen, waardoor ze veel van elkaar leren. De opzet en inhoud van de scholing is maatwerk. Wij stemmen met u af wat gewenst is.

Over Edux Onderwijspartners

Edux Onderwijspartners is een onderwijsadviesorganisatie uit de Brabantse plaats Ulvenhout (nabij Breda). De onderwijsadviesorganisatie richt zich op onderwijsprofessionals in met name het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs in Zuid-West-Nederland. Onze 35 deskundige en ervaren adviseurs spelen in op de behoeften van het onderwijsveld door maatwerk te leveren op vier domeinen: Effectief leren, Organisatie advies, Onderzoek en begeleiding en het Jonge kind. In al onze dienstverlening richten wij ons continu op de verbinding tussen bestuur, school, ouder én kind

Meer weten over onze interne audits

Bent u werkzaam als directeur in het basisonderwijs en wilt u meer informatie over de interne audits van Edux Onderwijspartners? Aarzel niet en neem vrijblijvend contact op met onze adviseurs Simone Schrier