Ons kompas

Edux Onderwijspartners laat zich leiden door drie kernkwaliteiten:

Beleving

Wij begeleiden verandering, dagen uit en prikkelen. Ook doen wij vóór hoe het kan. Wij maken iets los en brengen beweging in processen.

Eigenaarschap

Wij vergroten draagvlak en eigenaarschap om complexe vaardigheden te versterken. Leerkrachten, intern begeleiders, directies en bestuurders worden in hun kracht gezet om verantwoordelijkheid te dragen voor uitvoering van beleid in de praktijk.

Verbinding

Onze dienstverlening richt zich op de verbinding tussen school, ouder én kind. Wij brengen concrete samenhang aan tussen strategie op bestuursniveau, schoolplanbeleid van directeuren en uitvoering in de klas. Elk verandertraject komt rechtsreeks ten goede aan het kind. Ook vanuit individuele onderzoeken wordt de verbinding gelegd tussen kind, ouder en school. Wij zijn in een groot aantal gemeenten gecontracteerd zorgaanbieder, waardoor onderzoeken en behandelingen vergoed kunnen worden.