Onze adviseurs

Elke adviseur schakelt op maat tussen drie dimensies:

Partner

Wij blinken uit in frequente persoonlijke aandacht en service vanuit vaste vertrouwde relaties. Wij weten wat er in brede zin speelt op de scholen en in het onderwijsveld (regionaal en landelijk). Wij stellen ons op als partner van de opdrachtgever. Vanuit onze specifieke adviesrol laten wij eigenaarschap waar hij hoort. Edux ondersteunt haar relaties bij het effectief inzetten van eigen expertise. Vernieuwingen worden in co-creatie met de opdrachtgever vormgegeven.
De relatie met de opdrachtgever gaat verder dan die van opdrachtnemer. Wij willen gezamenlijk optrekken in het verbeteren van het onderwijs. Wij zijn voor en van het onderwijs.

Veranderkundige

Wij zijn niet alleen zeer deskundig op de inhoud, maar zijn ook experts in veranderen: een traject dat wij begeleiden, leidt tot zichtbare, blijvende gedragsverandering. Dit vergt een bestendige, wederzijdse commitment.

Expert

Alle dienstverlening van Edux wordt uitgevoerd door zeer deskundige adviseurs, gespecialiseerd op het terrein, waarin zij adviseren. De adviseurs bieden meerwaarde met uitstekende dienstverlening, zowel qua inhoud als in aanpak. Edux kent de actuele ontwikkelingen in de onderwijsbranche. Op enkele terreinen zijn de adviseurs van Edux voorlopers: vernieuwende trajecten, die het onderwijs radicaal veranderen. Deze trajecten bieden scholen state-of-the-art aanpakken en inzichten. Hierin werken wij samen met andere experts en organisaties met aanvullende specialismen.