Anouk Brouns

Onderwijsadviseur

06-83441433

Ik heb 15 jaar het mooiste beroep op aarde mogen uitoefenen als kleuterleerkracht en IB-er op een school hartje Schilderwijk te Den Haag. Tijdens deze periode heb ik me gespecialiseerd in ‘het jonge risico kind’ en veel ervaring opgedaan met passend onderwijs.
Binnen Edux richt ik me op het adviseren van scholen met betrekking tot de thema’s ‘het jonge kind’ en 'handelingsgericht werken'. 
Enkele voorbeelden van onderwerpen zijn: het werken met betekenisvolle thema’s in de groep, het creëren van een rijke leeromgeving, het belang van goede routines en hoe deze ‘lastig’ gedrag kunnen ondervangen, spelend leren, (speciale)spelbegeleiding en NT-2. 
Samen het beste uit jezelf, je team en de kinderen halen; dat is wat mij drijft in mijn werk.

Anouk Brouns
Met Anouk in de hoek * de zandtafel

Met Anouk in de hoek * de zandtafel

Spel vormt de basis voor de ontwikkeling van het jonge kind. Om kinderen te kunnen laten spelen is een goed ingerichte speelleeromgeving essentieel.

Een 1-2-3 combinatie groep?!

Een 1-2-3 combinatie groep?!

Onze adviseur Anouk Brouns heeft Den Akker in Oisterwijk begeleid bij de implementatie van het kindvolgsysteem en de visie op onderwijs aan het jonge kind. Alles met doel om te komen tot een vlotte transitie naar doelgericht (lerend) spelen in de groepen 1, 2 en 3. Lees hier het artikel vanuit de praktijk: ‘Een 1-2-3 combinatie groep?!’