Ellen Speekenbrink

Onderwijsadviseur, Orthopedagoog

06-10545283
Waar niets mag mislukken, kan niets nieuws ontstaan.

Ik ben adviseur, coach en trainer. Mijn werk ligt vooral op het gebied van handelingsgericht werken (HGW), klassenmanagement, expliciete directe instructie (EDI), verkeerseducatie bij jonge kinderen en begeleiding van intern begeleiders en teams. Wat vraagt Passend onderwijs van een school en hoe gaan we dit vormgeven? Dit doe ik door het gesprek aan te gaan, goed te luisteren en maatwerk te leveren. Wat heb jij/ heeft jouw team nodig om een stap verder te zetten? De leerling staat centraal, maar de leerkracht ook! De leerkracht maakt het verschil! We gaan samen zoeken naar hoe het nog beter kan. Mijn uitdaging is het zorgen voor continue ontwikkeling en de brug slaan tussen papier en praktijk.

Ellen Speekenbrink