Gerrie Compen

Onderwijsadviseur, Orthopedagoog

06-10587481

Mijn streven is, om in een open sfeer, een gezamenlijk doel te realiseren, omdat veranderingen, mijns inziens alleen beklijven als mensen er zelf de meerwaarde van zien. Samen met onze partners kijk ik hoe we de kwaliteit van de kinderopvang en het onderwijs kunnen verbeteren en in de toekomst kunnen vormgeven. Belangrijke items hierbij zijn: kwaliteitszorg binnen VVE, passend onderwijs, handelingsgericht en opbrengstgericht werken. Daarnaast ben ik projectleider interventies verkeersveiligheid 0 - 6 jarigen.

Gerrie Compen