Jantine Steenwijk

Psycholoog [KluppluZ]

06 11057321

Als psycholoog ligt mijn passie op het gebied van zorg én onderwijs. Binnen Edux houd ik mij dan ook bezig met onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren waarbij de ontwikkeling, op het gebied van leren, gedrag en/of welbevinden, niet vanzelf verloopt.

Bij handelingsgerichte diagnostiek is het voor mij elke keer weer een uitdaging om de puzzel compleet te krijgen. Hierbij breng ik niet alleen de leerbehoeften in kaart, maar kijk ik vooral wat de sterke kanten en kwaliteiten van een kind of jongere zijn. Ook binnen de behandeling staat inzicht in jezelf, groei en zelfontplooiing voor mij centraal. Zodat een kind zich optimaal kan ontwikkelen en zich gelukkig en zeker voelt!

Door mijn kennis op het gebied van neuropsychologie en ontwikkelingsstoornissen (zoals ADHD en taalontwikkelingsstoornissen (TOS)) en mijn ervaring in het onderwijs, ben ik in staat om vanuit diverse invalshoeken naar de ontwikkeling van kinderen en jongeren te kijken.

Omdat ieder kind opgroeit in een bepaald ‘systeem’, vind ik het daarnaast belangrijk om bij onderzoeken en behandelingen nauw samen te werken met ouders, school en andere betrokkenen. Gezamenlijk doorlopen we het traject, op zoek naar antwoorden, oplossingen en ingangen voor verdere ontwikkeling.

Als persoon heb ik een rustige, open houding en ben ik in staat om goed af te stemmen op het kind of de jongere. Ik ben positief ingesteld en ga uit van mogelijkheden en kansen.

Jantine Steenwijk