Marcel Peters

Onderwijsadviseur

06-83442060

Binnen Edux begeleid ik scholen die worstelen met het handelingsgericht en opbrengstgericht werken. Ik ben iemand die altijd op zoek is naar een passende, praktische oplossing waar leerkrachten en/of directies de volgende dag mee aan de slag kunnen.

Naast mijn werk bij Edux Onderwijspartners ben ik met trots directeur van OBS de Springplank in Etten-Leur. Tot en met 2019 is dit een 'Excellente school'. Van zwak naar excellent was in 4 jaar tijd mogelijk. Dit door te kijken naar waar de sterke punten al liggen van een school en daarop voortborduren. Geen onnodige administratieve rompslomp maar lesvoorbereidingen waar de leerkracht de volgende dag al iets aan heeft. Keuzes durven maken die het primaire proces ten goede komen! Deze kennis en ervaring neem ik mee naar andere scholen waar ik onder andere het handelingsgericht werken verder ontwikkel.

Omdat ik nog voor een deel in de dagelijkse praktijk sta, ben ik graag een sparringpartner voor directies en leerkrachten.  

Marcel Peters