Marleen Hilhorst

Adviseur / Orthopedagoog / ECHA Specialist in Gifted Education

06-83442760
​Fouten zijn het bewijs dat je het probeert!

In mijn werk als adviseur probeer ik professionals binnen het onderwijs en de kinderdagopvang te inspireren om in het diepe te springen en iets nieuws te proberen. De fouten die je op deze momenten maakt en de lessen die je hieruit haalt, zijn vaak het meest waardevol en leerzaam!

Scholen en kinderdagopvangcentra vinden mij wanneer zij o.a. aan de slag gaan met thema’s op het gebied van leerontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, executieve functies, mindset, oplossingsgericht werken, breinontwikkeling, onderzoekend & ontwerpend leren, coöperatief leren en kindgesprekken. Ik ben niet bang om samen nieuwe wegen te verkennen of zelfs te bedenken.  Als orthopedagoog krijg ik energie wanneer er gedacht wordt vanuit krachten en talenten van kinderen.

Naast orthopedagoog ben ik ECHA Specialist in Gifted Education. Ik ben gepassioneerd over goed onderwijs en passende begeleiding aan hoogbegaafde kinderen. Een van mijn speerpunten is de vroegtijdige herkenning van deze kinderen, zodat er op tijd ingespeeld kan worden op de leer- en ontwikkelingsbehoeften. Ik help je graag bij deze zoektocht, zodat onderpresteren, thuiszitten of bijvoorbeeld gedragsproblemen voorkomen kunnen worden. Dat kan door middel van studiedagen, procesbegeleiding, coaching of audits.

Vragen over dubbel bijzondere leerlingen, peuters/kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong, plusklassen, uitdagend onderwijs.. je mag altijd contact met me opnemen!

Marleen Hilhorst