Marloes de Haan

Onderwijsadviseur / Orthopedagoog

06-10544449

Met enthousiasme ben ik werkzaam bij Edux Onderwijspartners. Als onderwijsadviseur wil ik graag een bijdrage leveren aan de best passende begeleiding voor kinderen en leerkrachten. Samen met alle betrokkenen wordt er gezocht naar de juiste handreikingen om zo het meest haalbare te bereiken. De advisering die ik doe, in samenspraak met de ouders en school, moet praktisch zijn en ook uitvoerbaar blijken in de klassensituatie. Naast mijn werk als onderwijsadviseur, ben ik Consulent Zieke Leerlingen. Samen met het kind, school en ouders verken ik de mogelijkheden om de zieke leerling thuis en in het ziekenhuis bij het onderwijs te blijven betrekken.

Marloes de Haan