Nicolette Simons

Onderwijsadviseur

06-83440611

Passie voor onderwijs, een frisse blik en openstaan voor nieuwe ideeën en uitdagingen kenmerken mij als onderwijsadviseur. Met veel enthousiasme houd ik me bezig met advisering, training en het coachen van leerkrachten en teams. Hoe versterken we leerkrachtvaardigheden waarbij zowel het kind als de leerkracht centraal staan? Hoe brengen we gezamenlijk verandering teweeg? Door mijn ervaring als leerkracht in het basisonderwijs werk ik praktijkgericht en denk ik in mogelijkheden en het durven aangaan van uitdagingen. Binnen Edux houd ik mij bezig met een grote diversiteit aan thema’s en onderwerpen zoals thematisch werken met wereldoriëntatie, onderzoekend & ontwerpend leren, maar ook met didactische vaardigheden van de leerkracht op het gebied van rekenen, taal/spelling en instructie (o.a. gecertificeerd EDI trainer). Door de veelheid aan onderwijskundige onderwerpen word ik geënthousiasmeerd om dwarsverbanden te vinden en op onderzoek uit te gaan waarin verschillende thema’s elkaar kunnen versterken. Naast onderwijsadviseur ben ik consulent zieke leerlingen waarbij ik scholen ondersteuning bij langdurig zieke leerlingen.

Sparren doe ik graag, dus schroom niet om contact op te nemen.

Nicolette Simons