René Derksen

Senior adviseur

06-10546802
Willen is kunnen!

Mijn drijfveer is goed onderwijs voor alle kinderen! Ik sta bekend als een deskundige, gedreven, en kritische adviseur die geniet van zijn werk. Partners (bestuurders, directies en leraren) vinden het prettig om met mij samen te werken. Mijn werk kenmerkt zich door focus op heldere resultaten en het verbinden van verschillende thema's. 
Vanuit Edux onderwijspartners adviseer, begeleid en coach ik. Mijn trajecten: strategisch beleid, schoolplanontwikkeling, kwaliteitszorg, opbrengstgericht werken, kwaliteitsonderzoek, professionele cultuur, leiderschap en innovatie.

Audits in de praktijk

Audits in de praktijk

De auditor als spiegel van de school. Maar wat levert een audit op? Hoe verloopt een audit en hoe word je een auditor?
Lees meer...