Sophie Oude Nijhuis

Onderwijsadviseur

06-30325054

Iemand met een hart voor onderwijs, dat is hoe ik mezelf zou omschrijven. Als onderwijsadviseur ga ik enthousiast en betrokken met scholen aan de slag om hen op een professionele manier te coachen en te begeleiden bij hun hulpvragen, bijvoorbeeld op het gebied van didactiek, taal, rekenen, lezen, woordenschat, spelling of een combinatie daarvan. Hierbij vind ik het heel belangrijk om een goede verbinding te maken tussen de theorie en de praktijk. Zo kunnen leerkrachten direct met mijn input aan de slag in hun klas. 

Ik ga in verbetertrajecten met scholen aan de slag om hun resultaten te verbeteren. Ook begeleid ik scholen bij de implementatie van een nieuwe methode en bij visietrajecten waarin een eventuele keuze voor een nieuwe lesmethode een rol speelt. Daarnaast ben ik een interessante gesprekspartner als het gaat om onderwijsvernieuwingen.

Daarnaast ben ik scholingspartner van uitgeverij Malmberg voor de methodes Lijn 3, Taal actief, Staal, Station Zuid, Grip op lezen en Leeslink. Bij uitgeverij Zwijsen ben ik scholingspartner van Veilig leren lezen.

Sophie Oude Nijhuis