Tonneke Font Freide

Adviseur

06-51959041

Mijn expertise ligt op het gebied van de verkeerseducatie in de kinderopvang. Samen met gemeenten en met leidinggevenden en professionele opvoeders werkzaam op kindcentra, streef ik er naar om op betrokken wijze de verkeersopvoeding voor 0 tot 4 jarigen een waardevolle en stevige plaats te geven in het beleid en de praktijk van de kinderopvang in die gemeente.

Tonneke Font Freide