Wendy Braat

Onderwijsadviseur

06 51366739
Leerkracht aan het stuur!

Als we in een maatschappij leven, waar verandering een constante is, dan heeft dit invloed op het onderwijs. Welke kennis en vaardigheden zijn dan belangrijk, en over welke competenties moet een leerkracht dan beschikken, en hoe organiseren we onderwijs, dat dit stimuleert?

In mijn ogen staat de vragende, onderzoekende, nieuwsgierige leerkracht centraal, die vanuit een onderzoeksvraag / hypothese samen met anderen een ontwerpteam vormt, dat op zoek gaat naar antwoorden. De leerkracht checkt de hypotheses en stelt aannames bij en doet dit in de klas, met de leerlingen, en brengt zijn bevindingen weer terug in het team. Zo ontstaat beweging binnen de omstandigheid van de school (populatie, situatie, kwaliteiten, geld, tijd…). Hierbij is het noodzakelijk, dat samenwerking met opleidingsinstituten, onderzoekers, kennisexperts, ouders en leerlingen gemeengoed is, en dat leerkrachten ruimte krijgen en nemen, om tot onderzoek te komen.

Door als spin in het web zoveel mogelijk partijen aan elkaar te verbinden, stimuleer ik samenwerking. 
Ook voor leerlingen wordt vragen, onderzoeken en helder LEREN DENKEN steeds belangrijker. Thinking for Learning (T4L) geeft hier veel houvast! Ik ben dan ook betrokken bij het neerzetten van Thinking for Learning voor het basisonderwijs.
Onderzoekend en ontwerpend leren wordt vanuit W&T (wetenschap en technologie) gestimuleerd. Als W&T-coördinator draag ik graag mijn steentje bij.

Wendy Braat

Blogberichten

Netwerkleren

Netwerkleren

Netwerkleren in West-Brabant; waarom, hoe en wat? Lees hier de visie van Wendy Braat.