Leerling-/kindvolgsystemen

De inspectie verwacht van scholen niet alleen dat zij aandacht besteden aan de cognitieve ontwikkeling van kinderen, maar ook aan de sociale competenties.

Beide ontwikkelingen moeten door scholen gevolgd worden. Dit kan goed in kaart gebracht worden met een kind- of leerlingvolgsysteem. Deze systemen verzamelen systematisch informatie over de ontwikkelingen van kinderen op verschillende domeinen. Een kind- of leerlingvolgsysteem moet goed aansluiten bij de wensen van school, als ook de ontwikkelingen en ambities.

Onze adviseurs geven informatie over welke volgsystemen er veel gebruikt worden (zowel voor de voorschoolse als schoolse periode) en kunnen ondersteuning bieden met de keuze en implementatie hiervan

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op.