Opbrengstgericht werken

Toetsresultaten zijn geen opbrengsten.

Met opbrengsten bedoelen we dat kinderen nieuwe kennis, nieuwe vaardigheden of nieuwe belevingen ontwikkeld hebben. Doelen stellen, hoge verwachtingen hebben, planmatig en resultaatgericht werken en zicht hebben op de voortgang zijn essentieel om zover mogelijk te komen met alle leerlingen. Samen met de leerkrachten kijken we cyclisch en systematisch naar de ontwikkeling van de leerlingen en de wijze waarop zij hun onderwijs vormgeven.

Dit betekent voor veel professionals in de scholen een forse omslag in het denken en doen. Onze adviseurs helpen daarbij als kritische partners met een scherpe blik, anticiperend op dat wat teams nodig hebben. Wij helpen onder andere met de analyses van resultaten en van het onderwijs, de implementatie van de opbrengstgerichte gesprekkencyclus. We geven handvatten om didactiek, leerstofaanbod en klassenmanagement goed in te richten en we versterken persoonlijke vaardigheden. Onze begeleiding is praktisch van aard.

Meer informatie? Neem contact op met Simone Schrier: sschrier@edux.nl of 06 – 1054 58 72

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op.