Visie Edux Onderwijspartners

Wij zijn een platte organisatie van 40 professionals met een maatschappelijke verantwoordelijkheid zonder winstoogmerk. Vanuit een netwerkfilosofie werken wij samen met andere betrokkenen in het onderwijsveld en de jeugdzorg. Wij voelen ons betrokken om met scholen te bouwen aan het onderwijs van de toekomst.

Edux Onderwijspartners is niet alleen voor, maar ook van het onderwijs.

Ons DNA bestaat uit Groei, Gedreven en Samen, vanuit ons kompas laten wij ons leiden tot Beleving, Eigenaarschap en Verbinding. Onze adviseurs kenmerken zich als Partner, Veranderkundige en Expert.

Wij werken aan duurzame inzetbaarheid van ons personeel met steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Ons DNA

In elke cel van Edux Onderwijspartners zijn drie kernwaarden verankerd

Ons kompas

Edux Onderwijspartners laat zich leiden door drie kernkwaliteiten

Onze adviseurs

Elke adviseur schakelt op maat tussen drie dimensies