Wij werken aan onze nieuwe website
Wilt u meer weten over Edux Onderwijspartners en wat wij voor u en uw school kunnen betekenen of een van onze adviseurs spreken, neem dan contact met ons op via tel. 076-5245500 of info@edux.nl.


NIEUWS

Edux lunch 27 november 2015
Ook in het nieuwe schooljaar organiseren wij een informele lunch voor al onze partners in het onderwijs. Kom bijkletsen op 27 november a.s. Opgeven kan bij Inne Keller, via ikeller@edux.nl
.
Edux leidt eerste coördinatoren sociale veiligheid op
De deelnemers waren zeer enthousiast en nemen komend schooljaar de taak van Coördinator
Sociale veiligheid op zich. Tijdens de training is aandacht besteed aan:
*het beleid op de eigen school ten aanzien van de sociale veiligheid (waaronder schoolplan, schoolgids en pestprotocol)
*de invulling van de taak van coördinator sociale veiligheid (competenties, taken, omvang en zichtbaarheid)
*het bevorderen van een veilig klimaat (schoolbreed, groepsdynamiek, leerkrachtvaardigheden en coaching van collega’s)
* het monitoren van de sociale veiligheid (pedagogische leerlingvolgsystemen, sociogrammen, veiligheidsthermometer)Debat Ons Onderwijs 2032 een groot succes


Alle geledingen binnen het onderwijs (ouders, leerkrachten, Ib-ers, directies, bestuurders, beleidsmakers en ondernemers) waren vertegenwoordigd tijdens het regionale bedat over ons toekomstig onderwijs. Binnen de discussies stonden 3 thema's centraal; Kennis voor leren en werk, maatschappelijke vorming en persoonsvorming. Bent u benieuwd naar de uitkomsten? Open dan deze link.
Een goede impressie van het debat in Breda kunt u vinden op youtube.
Youtube film van Edventure:
EDventure debatten: Ons Onderwijs 2032  

 Van rups naar vlinder
Tijdens onze vlinderlunch op vrijdag 27 maart hebben wij twee kweekpakketten van De Vlinderstichting verloot onder onze gasten. De vlinderboxen zijn gewonnen door de Burgemeester van Mierloschool (Stichting Nuwelijn) en basisschool De Akkerwinde (Het Groene Lint). De kinderen hebben een onvergetelijke ervaring gehad toen de vlinders uitkwamen. 
Zie enthousiaste reacties op Facebook van de Burgermeester van Mierlo.

 Yvonne van den Berg bij Edux

Maandag 08 juni jl. was ze bij Edux voor haar workshop "ga lekker zitten...". Yvonne van den Berg. Yvonne is assistent professor aan de Radboud Universiteit. Ze heeft onderzoek gedaan naar wat er gebeurt als je ruziënde leerlingen naast elkaar zet in de klas. Haar verhaal was boeiend en zeker de moeite waard om in praktijk te brengen!Onderzoek en behandeling bij Edux nu vergoed
Edux is gecontracteerd zorgaanbieder, wat betekent dat de noodzakelijke diagnostiek en/of behandeling voor uw kind vergoed wordt. Aanvragen verlopen via uw gemeente. Daarnaast heeft Edux de expertise om ook u als ouders te ondersteunen bij leer- en opvoedingsvragen.
 Wij zijn gecontracteerd binnen de gemeenten: Aalburg, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Alphen-Chaam, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem, Zundert
Meer informatie? Bel met Diana Verbeek, tel. 06-25080708

 

 

Gratis workshops

 • Deze workshops worden u gratis aangeboden en vinden plaats bij Edux in Ulvenhout.

   

  Momenteel zijn er geen gratis workshops. Planning voor schooljaar 2015-2016 volgt.

   

   

 • Bereikbaarheid Edux juni-sept. 2015

  Vanaf 29 juni start gemeente Breda met de renovatie van de rotonde aan de Strijbeekseweg. Deze werkzaamheden gaan naar schatting 12 weken duren, maar met een kleine omweg blijven wij gewoon bereikbaar. Hieronder vindt u de routebeschrijving.

  Komt u vanuit Strijbeek:
  U volgt de Chaamsebaan in de richting van Chaam. Over het viaduct slaat u de eerste weg linksaf, dit is de Cauwelaerseweg. Na l40 meter slaat u nogmaals linksaf, dit is de Chaamseweg. Vervolgens volgt u deze weg tot voorbij de Jumbo. U komt dan uit op de Strijbeekseweg. Hier slaat u linksaf, waarna u de eerste weg weer linksaf gaat. U bevindt zich nu op de Tolweg; u volgt de weg naar rechts. Aan het eind van de straat ligt het parkeerterrein van Edux en bent u bij ons!

  Komt u vanaf de A58 (neem gewoon de afslag Ulvenhout en negeer de omleiding op de snelweg):
  Sla af in de richting van Chaam, dit is de Chaamsebaan. Sla de eerste weg linksaf, dit is de Cauwelaerseweg. Na 140 meter slaat u nogmaals linksaf, dit is de Chaamseweg. Vervolgens volgt u deze weg tot voorbij de Jumbo. U komt dan uit op de Strijbeekseweg. Hier slaat u linksaf, waarna u de eerste weg weer linksaf gaat. U bevindt zich nu op de Tolweg; u volgt de weg naar rechts. Aan het eind van de straat ligt het parkeerterrein van Edux en bent u bij ons!


Cursusaanbod

  • Blij met de rekenmethode?!

   - automatiseren in de rekenles
   Datum: 30 september 2015
   - rekenspellen bij de rekenles
   Datum: 18 november 2015
   -Uitdaging voor de betere rekenaar
   Datum: 10 februari 2016
   -Meten moet je doen!
   Datum: 6 april 2016

   Tijd: 14.00-16.00 uur
   Prijs: €45,- per bijeenkomst
   Klik hier voor meer informatie

  • VVE coach

   Data: schooljaar 2015-2016
   Tijd: 9.30 - 15.30 uur
   Prijs: € 1.500,-
   Max. 8 deelnemers

  • Werkbijeenkomst ZIEN!

   Hoe voer ik een goed emotioneel gesprek met ouders, leerling en leerkracht
   Datum: 22 september 2015

   Tijd: 9.00-12.30 uur
   Prijs: € 196,‐ per deelnemer         
            

  Kernwoorden Edux Ondwerwijsadviseurs
  • Workshop In gesprek over het rekengesprek

   Datum: donderdag 5 november 2015
   Tijd: 9.30 – 15.30 uur
   Prijs: € 150,-
   Bestemd voor: rekencoördinatoren en leerkrachten
   meer informatie? klik hier.

  • In vertrouwde handen

   Training interne vertrouwenspersonen
   Data: 15 september, 16 september en
   7 oktober 2015
   Tijd: 09.00 uur – 16.30 uur
   Prijs: € 775,-

    

  • Kanjertraining licentie A 2015

   Data: 6 oktober 2015, 7 oktober 2015 en terugkomdag 15 december 2015
   Tijd: 9.00 - 16.00 uur
   Prijs: € 525,-
   *voor inhoud van de cursus zie www.kanjertraining.nl

  • Training Coördinator sociale veiligheid

   Data: 23 november 2015, 7 december 2015 en
   18 april 2016
   Tijd: 09.00-15.30 uur
   Prijs: € 950,- (incl. lunch)
   Aanmelden vóór 19 oktober 2015.
   Voor meer informatie: klik hier

  • Beelden brengen beweging

   Data: 17 februari 2016, van 09.00-15.30 uur
            23 maart 2016, van 09.00-15.30 uur
            20 april 2016, van 09.00-12.30 uur
   Prijs: € 895,-
   Certificaat: Edux-certificaat van deelname
   Bestemd voor: Leerkrachten en ib-ers in het PO, SBO en SO, die
   - met én van elkaar willen leren;
   - theorie in de praktijk handen en voeten willen geven;
   - durven en willen reflecteren op eigen handelen;
   - willen werken aan het vergroten van het eigen probleemoplossend vermogen;
   - willen werken aan het vergroten van eigen deskundigheid en vaardigheden;
   - willen werken aan persoonlijke ontwikkelingsprocessen i.h.k.v. eigen POP;
   - willen doen i.p.v. alleen over veranderingen praten.

   Aanmelden vóór 16 januari 2016

  • Leergang dyslexiecoach

   Data: 11 januari 2016, 25 januari 2016, 18 februari 2016, 03 maart 2016, 21 maart 2016, 14 april 2016
   Tijd: 14.00-17.00 uur
   Prijs : € 750,-

   Bestemd voor: leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers, lees- of taalcoördinatoren die te maken hebben met het begeleiden van leerlingen met (ernstige) lees- en spellingsproblemen (of dyslexie)
   Voor meer informatie: klik hier

    

  • Talentbegeleider

   Data: 19 januari, 8 maart, 7 april, 19 mei en 23 juni 2016
   Tijd: 13.30-17.00 uur
   Prijs: € 995,-

  • Kanjertraining licentie A 2016

   Data: 26 januari 2016, 27 januari 2016 en terugkomdag 5 april 2016
   Tijd: 9.00 - 16.00 uur
   Prijs: € 525,-
   *voor inhoud van de cursus zie www.kanjertraining.nl

  • Kanjer terugkomdag (licentie B en definitief) 2016

   Datum: 22 maart 2016
   Tijd: 9.00-15.00 uur
   Prijs: € 175,-
   *voor inhoud van de cursus zie www.kanjertraining.nl

    

   Alle cursussen vinden plaats bij Edux Onderwijspartners in Ulvenhout

   Voor al uw vragen over het cursusaanbod kunt u contact opnemen met Inne Keller, 06-22809251 of ikeller@edux.nl 

  • Betalings- en leveringsvoorwaarden en klachtenprocedure

   betalings- en leveringsvoorwaarden
   klachtenprocedure