Wij bouwen vol trots aan onze
nieuwe organisatie
en website


Contactgegevens

Tolweg 11, 4851 SJ Ulvenhout
Postbus 75, 4850 AB Ulvenhout
t (076) 524 55 00
e info@edux.nl

Wilt u meer weten over Edux Onderwijspartners en wat wij voor u en uw school kunnen betekenen of een van onze adviseurs spreken, neem dan contact met ons op via tel. 076-5245500 of info@edux.nl.

Gratis workshops

 • Ouderbetrokkenheid vergroten
  d.m.v. Klasbord

  13 januari 2015
  Tijd: 9.30 - 10.30

  Onderwijs aan (langdurig)
  zieke leerlingen

  28 januari 2015
  Tijd: 18.30 - 21.00 uur

  Een krachtig schoolplan
  met draagvlak!

  21 januari 2015 en 26 januari 2015
  Tijd: 18.30 - 21.00 uur

  “Ga lekker zitten!”

  Onderzoek over klassenindeling
  vertaald naar de praktijk
  08 juni 2015 en 17 juni 2015
  Tijd: 18.30 - 21.00 uur
  Gastspreker: Yvonne van den Berg (onderzoeker Radboud Universiteit Nijmegen)


Cursusaanbod

  • SOVA train de trainer

   13 januari 2015: kennismaking van 16.00-17.30 uur
   28 januari 2015, 03 maart 2015, 25 maart 2015
   Tijd: 9.00 - 16.00 uur
   Prijs: € 995,- per deelnemer

  • In Vertrouwde Handen

   21 januari 2015, 22 januari 2015 en 04 februari 2015
   Tijd: 09.00 uur - 16.30 uur
   Prijs: € 775,00 per deelnemer

  • Kanjertraining licentie A open
   inschrijving

   10 februari 2015, 11 februari 2015 en terugkomdag 15 april 2015
   Tijd: 9.00 - 16.00 uur
   Prijs: € 525,-

  • Samenwerkingsvormen in
   combinatiegroepen

   27 januari 2015, 17 februari 2015, 24 maart 2015, 21 april 2015
   Tijd: 19.00 - 21.00 uur
   Prijs: € 450,- per deelnemer

  Kernwoorden Edux Ondwerwijsadviseurs
  • OPP rekenen: perspectief
   op ontwikkeling

   Module 0: Het OPP, een kwaliteitsimpuls
   (voor directie en IB)

   02 februari 2015
   Module 1: Naar een goed OPP
   09 februari 2015
   Module 2: Visie en uitgangspunten passende perspectieven rekenen
   09 maart 2015
   Module 3: De leerroutes rekenen
   23 maart 2015
   Module 4: Doelen stellen met passende perspectieven
   13 april 2015
   Module 5: Naar de praktijk met een OPP rekenen
   11 mei 2015
   Tijd: 18.30 - 21.30 uur
   Prijs: € 100,- per module(Module 0 directielid en IB)

   Meer weten over de doelstellingen van de bijeenkomsten? Neem dan contact op met Inge Bloemers (ibloemers@edux.nl) of John Schoone (jschoone@edux.nl).

  • Verder ZIEN! voor kartrekkers

   03 februari 2015,
   Tijd: 9.00-12.00 uur
   10 februari 2015, 17 maart 2015
   Tijd: 9.00 - 14.00 uur
   Prijs: € 695,- per deelnemer (inclusief aanwezigheid directeur op dag 1)

  • Kanjer (licentie B en definitief)

   11 maart 2015
   Tijd: 9.00 - 15.00 uur
   Prijs: € 175,-

  • Werkbijeenkomsten ZIEN!

   ZIEN! en leerlinggesprek en de leerlinglijst
   10 maart 2015
   Ouderbetrokkenheid en ZIEN!
   24 maart 2015
   Hoe voer ik een goed emotioneel gesprek
   16 april 2015
   Tijd: 9.00 - 12.30 uur
   Prijs: € 196,‐ per deelnemer per bijeenkomst,
   € 525,‐ bij deelname aan 3 bijeenkomsten

  • Kanjertraining licentie A
   open inschrijving

   02 juni 2015, 03 juni 2015 en terugkomdag 07 oktober 2015
   Tijd: 9.00 - 16.00 uur
   Prijs: € 525,-

  • Cursus VVE coach

   17 april 2015, 15 mei 2014, 12 juni 2015, 10 juli 2015
   Tijd: 9.30 - 15.30
   Prijs: €1.500,-
   Op locatie

   Voor al uw vragen over het cursusaanbod kunt u contact opnemen met cursusadministratie@edux.nl